ΥΠΟΙΚ: Πλεόνασμα 850 εκατ. στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού

ΥΠΟΙΚ: Πλεόνασμα 850 εκατ. στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού
Σημαντικά μειωμένο σε σχέση με πέρυσι εμφανίζεται το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά και το πρωτογενές έλλειμμα, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 12.365 εκατ. ευρώ και το πρωτογενές έλλειμμα σε 1.295 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας βελτίωση έναντι του οκταμήνου του 2011 κατά 6.307 και 4.627 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα στοιχεία ήταν χαμηλότερα έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 15.213 εκατ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 4.201 εκατ. ευρώ.

Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένο κατά 33,8% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Έτσι, το μήνα Αύγουστο, για πρώτη φορά, είχαμε πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 850 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 33.082 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 2.077 εκατ. ευρώ, υψηλότερα όμως έναντι του πρώτου οκταμήνου του 2011 (32.571 εκατ. ευρώ) κατά 1,6%.

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 30.619 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 1.501 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (32.120 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, παρά την υστέρηση εσόδων στην είσπραξη των φόρων στην περιουσία λόγω καθυστέρησης στην είσπραξη του ΕΕΤΗΔΕ 2012 και στην είσπραξη των φόρων των νομικών προσώπων, η απόκλιση από τον στόχο έχει περιορισθεί καθώς τον Αύγουστο σημειώθηκε σημαντική αύξηση στους άμεσους φόρους κατά 26,5% λόγω της είσπραξης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Επίσης, αύξηση σημειώθηκε στο ΦΠΑ πετρελαιοειδών και στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα λόγω της είσπραξης μερισμάτων επιχειρήσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Έτσι, το μήνα Αύγουστο τα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 24,2% έναντι του περσινού αντίστοιχου μήνα.

Τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 2.463 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για 3.039 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση από τους στόχους οκταμήνου κατά 576 εκατ. ευρώ οφείλεται σε καθυστερήσεις εισροών (έλλειψη κανονικότητας) από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό μέρος της αναμένεται να καλυφθεί τους επόμενους μήνες.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το οκτάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν στα 45.447 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4.925 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (50.372 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο στον περιορισμό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού που είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 2.681 εκατ. ευρώ, αλλά και στην μείωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του στόχου κατά 2.244 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες λόγω κυρίως των πρωτογενών δαπανών (2.396 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (232 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (103 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου).

Οι δαπάνες για τόκους σε καθαρή βάση ανήλθαν σε 11.069 εκατ. ευρώ και είναι υψηλότερες του στόχου κατά 57 εκατ. ευρώ (11.012 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Αύγουστο 2012 παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 5.796 εκατ. ευρώ ή 10,7%. Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες μειώθηκαν, με την μεγαλύτερη εξοικονόμηση να παρατηρείται στις πρωτογενείς δαπάνες που παρουσιάζονται μειωμένες κατά 9,7% (ή 3.290 εκατ. ευρώ) που αποτελεί και τον κύριο δείκτη περιορισμού των κρατικών δαπανών.

Μάλιστα, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μετά και τον Ιούλιο, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 17,8% έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα (τον Ιούλιο -17,4%).

πηγή: naftemporiki.gr