Πως γλιτώνουν τους φόρους τα αστέρια της πίστας

Πως γλιτώνουν τους φόρους τα αστέρια της πίστας
Είτε μέσω ανακοινώσεων, είτε μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης οι καλλιτέχνες απάντησαν στο δημοσίευμα που αφορά τη φορολόγησή τους.

Συγκεκριμένα εκπρόσωποι της Άννας Βίσση σε επιστολή που έστειλαν στην εφημερίδα «Τα Νέα» επισημαίνουν μεταξύ άλλων πως: «είναι ευρύτατα διαδεδομένο στον καλλιτεχνικό χώρο και καθ’ όλα νόμιμη, η πρακτική της συστάσεως εταιρειών εκ μέρους των καλλιτεχνών, στις οποίες οι τελευταίοι παραχωρούν προς διαχείριση το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και καλλιτεχνικών τους δραστηριοτήτων με συνέπεια το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων τους να δηλώνονται από τις εν λόγω εταιρείες, οι οποίες εν τέλει και φορολογούνται. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, το εισόδημα που δηλώνεται από τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα και η αντίστοιχη φορολόγηση είναι συνήθως χαμηλά».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η απάντηση των εκπροσώπων του Σάκη Ρουβά που μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Τα ποσά τα οποία αναφέρονται στο δημοσίευμα αποτελούν μεν το ατομικό δηλωθέν εισόδημα του Σάκη Ρουβά όπως αυτό προκύπτει από τις ατομικές φορολογικές δηλώσεις του καλλιτέχνη, πλην όμως δεν αποτελούν το συνολικό εισόδημα του για τον οποίο έχει φορολογηθεί Είναι γνωστό στις φορολογικές αρχές, αφού προκύπτει σαφώς από τις ατομικές φορολογικές δηλώσεις του, ότι ο Σάκης Ρουβάς έχει συστήσει την εταιρεία ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ ΕΠΕ που διαχειρίζεται και εισπράττει το σύνολο των αμοιβών και δικαιωμάτων που προκύπτουν από την καλλιτεχνική και εμπορική του δραστηριότητα, στην οποία έχουν μεταβιβαστεί και τα περιουσιακά στοιχεία του καλλιτέχνη, η οποία λειτουργεί νομίμως, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και φορολογείται στην Ελλάδα. Προς αποφυγήν παρερμηνειών και εσφαλμένων εντυπώσεων σας επισημαίνουμε ότι από το 2008 μέχρι και σήμερα, για τα δηλωθέντα από τον Σάκη Ρουβά και την ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ ΕΠΕ εισοδήματα έχουν ήδη καταβληθεί φόροι, τέλη και εισφορές ύψους 1.200.000 ευρώ».