Geniki Bank: Από τις 20/9 με νέα ονομαστική αξία 5,8 ευρώ ανά μετοχή

Geniki Bank: Από τις 20/9 με νέα ονομαστική αξία 5,8 ευρώ ανά μετοχή
Στις 20 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 17.297.440 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Geniki Bank με τη νέα ονομαστική αξία, 5,80 ευρώ ανά μετοχή.


Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 1.729.744.037 σε 17.297.440κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), με αναλογία 1 νέα μετοχή σε αντικατάσταση 100 παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 30,0000006417135 ευρώ και ακολούθως την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30,0000006417135ευρώ σε 5,80 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €418.598.059,10 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.

Την 4η Σεπτεμβρίου 2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-6106/04.09.2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

To Χρηματιστήριο Αθηνών την 07η Σεπτεμβρίου, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 17.297.440 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,0000006417135 ευρώ, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 1.729.744.037 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας από 30,0000006417135 ευρώ σε 5,80 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €418.598.059,10 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσόν των 100.325.152 ευρώ, διαιρούμενο σε 17.297.440 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 5,80 ευρώ.

Με απόφαση της Τράπεζας, η 12η Σεπτεμβρίου ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.729.744.037 υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

Από την επομένη εργάσιμη13η Σεπτεμβρίου παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της τράπεζας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι στη παραπάνω εταιρική πράξη είναι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 17η Σεπτεμβρίου 2012(Record date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 17.297.440 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 5,80 ευρώ ανά μετοχή, ορίστηκε η 20η Σεπτεμβρίου.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 17.297.440 κοινές ονομαστικές μετοχές. Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τονΚανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).