Τροπολογία για τις τράπεζες “ενισχύει” τις ΑΜΚ κατά €40 εκατ.

Τροπολογία για τις τράπεζες “ενισχύει” τις ΑΜΚ κατά €40 εκατ.
“Διευκόλυνση” ύψους έως και 42 εκατ. ευρώ για τις επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, στις οποίες θα προχωρήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, φέρνει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και αφορά την κύρωση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για τις τράπεζες.


Σύμφωνα με την τροπολογία, το ΤΧΣ εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής τέλους 1‰ υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με βάση τον αντίστοιχο νόμο, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό το σύνολο των διαθέσιμων κεφαλαίων θα αξιοποιηθεί από την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Όπως σημειώνουν αναλυτές της αγοράς, οι ΑΜΚ των τραπεζών αναμένεται να ανέλθουν συνολικά περί τα 42 δισ. ευρώ, δεδομένου βεβαίως ότι θα καταβληθεί η επόμενη δόση των 31 δισ. ευρώ που περιλαμβάνει το δεύτερο πακέτο για τις τράπεζες. Στην περίπτωση αυτή το “κέρδος” για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζων θα διαμορφωθεί στα 42 εκατ. ευρώ.

πηγή: capital.gr