Σε σώμα το νέο ΔΣ του ΟΠΑΠ

Σε σώμα το νέο ΔΣ του ΟΠΑΠ
Στην εκλογή νέων μελών στο διοικητικό συμβούλιο και τη συγκρότησή του σε σώμα προχώρησε ο ΟΠΑΠ. 


Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού αποδέχθηκε τις υποβληθείσες παραιτήσεις των κ.κ. Παναγιώτη Βρυώνη του Δημητρίου, Νικόλαου Σοφοκλέους του Σοφοκλέους και Γεωργίου Ράλλη του Αθανασίου. Σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών, καθώς και του από 03.07.2012 παραιτηθέντος Μέλους κ. Δημοσθένη Αρχοντίδη του Ιωάννη, εξελέγησαν οι κ.κ. Θεοφάνης Μουστακάτος του Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος Φουλίδης του Ιωάννη, Παναγιώτης Κολιοπάνος του Φιλίππου και Στέφανος Παντζόπουλος του Γιαννούρη.

Παράλληλα,στην 23η αυτόκλητη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 05.09.2012 και ώρα 14:00, έκανε αποδεκτές τις υποβληθείσες παραιτήσεις των Μελών του κ.κ. Γεωργίου Γανωτή του Ιωάννη, Γεωργίου Κυριακού του Κωνσταντίνου και Αλέξιου Σωτηρόπουλου του Κωνσταντίνου. Σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών εξελέγησαν οι κ.κ. Επαμεινώνδας Λεκέας του Ιωάννη, Δημήτριος Αγραφιώτης του Βασιλείου και η κα Δέσποινα Λασκαρίδου του Σάββα.

Το Δ.Σ συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

2. Δημήτριος Αγραφιώτης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Αθανάσιος Ζυγούλης του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος,

4. Παναγιώτης Κολιοπάνος του Φιλίππου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Δέσποινα Λασκαρίδου του Σάββα, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Επαμεινώνδας Λεκέας του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

7. Θεοφάνης Μουστακάτος του Εμμανουήλ, Προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8. Στέφανος Παντζόπουλος του Γιαννούρη, Προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

9. Γρηγόριος Φελώνης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

10. Κωνσταντίνος Φουλίδης του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος και

11. Ευθυμία Χαλάτση του Χαραλάμπους, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.