Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για έξι μετοχές

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για έξι μετοχές
Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Έδραση - Χ. Ψαλλίδας, Avenir, Μαράκ Ηλεκτρονική, Μηχανική και Κεραμεία Αλλατίνη από σήμερα 31η Αυγούστου 2012 αποφάσισε το Χ.Α., διότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εταιρειών δεν θα μπορέσουν να δημοσιεύσουν εμπρόθεσμα την οικονομική έκθεση της περιόδου 1.1.-30.06.2012.

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Χ.Α. αποφάσισε στην προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Νεώριον από σήμερα και για μέγιστο διάστημα δέκα ημερών, διότι η ενδιάμεση έκθεση επισκόπησης της περιόδου 1.1.-30.06.2012 δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, όπως προκύπτει από την έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή της.