Κοινοτικοί πόροι 85 εκατ. για την παράνομη μετανάστευση το 2013

Κοινοτικοί πόροι 85 εκατ. για την παράνομη μετανάστευση το 2013
Το ποσό των 85 εκατ. ευρώ θα διαθέσει το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, όπως προκύπτει από την απάντηση της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Σ. Μάλμστρομ στον ευρωβουλευτή της ΝΔ Γ. Παπανικολάου. Συγκεκριμένα, οι πόροι για την χώρα μας κατανέμονται ως εξής: - Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων: 42,5 εκατ. ευρώ. - Ταμείο Επιστροφής: 35,3 εκατ. ευρώ. - Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων: 3,2 εκατ. ευρώ. - Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών: 4 εκατ. ευρώ. Ο κ. Παπανικολάου αναφέρει ακόμη ότι για την πολυετή δημοσιονομική περίοδο 2007 - 2013, η Ελλάδα καλείται αθροιστικά να αξιοποιήσει περίπου 322 εκατ. ευρώ από τα τέσσερα ταμεία, κονδύλια, τα oποία, όπως διαμηνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητα». «Είναι σαφές πως η ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης απαιτεί και πλήρη απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προσφέρονται για αυτό τον σκοπό και που ξεπερνούν συνολικά τα 320 εκατ. ευρώ», σημειώνει σε δήλωσή του ο ευρωβουλευτής.