Με τεστ γνώσεων και αντίληψης θα επιλέγονται για την εφεδρεία

Με τεστ γνώσεων και αντίληψης θα επιλέγονται για την εφεδρεία
Το ενδεχόμενο διενέργειας μιας ηλεκτρονικής εξέτασης πολλαπλών επιλογών, για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων και την ανάδειξη των ικανότερων εξ αυτών για τη στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών, μελετά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με στόχο να μην εφαρμοστεί ούτε αυτή τη φορά με οριζόντια κριτήρια η εφεδρεία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να χρησιμοποιηθούν τεστ γενικών γνώσεων και αντίληψης για την αξιολόγηση των υπαλλήλων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, ενώ δεν αποκλείεται να περιληφθούν και ορισμένες ερωτήσεις κρίσεως.

Εκτός εξέτασης αναμένεται να είναι οι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, για τους οποίους μελετάται να οριστεί διαφορετική διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία θα μπορούσαν να μοριοδοτούνται μεταξύ άλλων η προϋπηρεσία και η εμπειρία τους, καθώς και κοινωνικά κριτήρια (π.χ. οικογενειακή κατάσταση).

Τέλος, θα συνυπολογιστούν και οι ανάγκες κάθε φορέα. Για τον λόγο αυτό, δεν αποκλείεται να συνοδευτεί η αξιολόγηση και από μετακινήσεις υπαλλήλων μεταξύ υπηρεσιών.