Κεφάλαια ύψους 5 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια

Κεφάλαια ύψους 5 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια
Συμπληρωματικές προσφορές 937,5 εκατ. ευρώ αποδέχθηκε ο ΟΔΔΗΧ για τη δημοπρασία των τρίμηνων εντόκων γραμματίων που έγινε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με αποτέλεσμα τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε το Δημόσιο από τη συγκεκριμένη έκδοση να ανέλθουν στα 5 δισ. ευρώ. Με αυτά τα κεφάλαια θα αποπληρωθεί το ομόλογο ύψους 3,2 δισ. ευρώ που λήγει στις 20 Αυγούστου και διακρατεί κυρίως η ΕΚΤ και θα αναχρηματοδοτηθεί η έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, που λήγει στις 17 του μηνός. Σημειώνεται ότι το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,43%. Στην προηγούμενη έκδοση τρίμηνων γραμματίων, στις 17 Ιουλίου, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 4,28%, αλλά το ύψος των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν ήταν αρκετά χαμηλότερο, όπως άλλωστε σε όλες τις εκδόσεις. Ο δείκτης κάλυψης προσφοράς ήταν 1,36 φορές, έναντι 2,12 τον Ιούλιο.