Κεφάλαια 4,06 δισ. ευρώ άντλησε ο ΟΔΔΗΧ από τα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια

Κεφάλαια 4,06 δισ. ευρώ άντλησε ο ΟΔΔΗΧ από τα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια
Κεφάλαια ύψους 4,063 δισ. ευρώ άντλησε την Τρίτη ο ΟΔΔΗΧ από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,43%. Στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων 13 εβδομάδων, στις 17 Ιουλίου, το επιτόκιο ήταν 4,28%. Ωστόσο, το ζητούμενο ποσό σε εκείνη την έκδοση, όπως και σε όλες τις προηγούμενες, ήταν αρκετά μικρότερο. Το αρχικό ζητούμενο ποσό της σημερινής έκδοσης ήταν 3,125 δισ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας υποβλήθηκαν μη ανταγωνιστικές προσφορές έως το 30% του δημοπρατούμενου ποσού (937,5 εκατ. ευρώ) και έτσι το ποσό που συγκεντρώθηκε ανήλθε σε 4,063 δισ. ευρώ. Μέχρι τις 16 Αυγούστου μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές έως επιπλέον 30% του δημοπρατούμενου ποσού και το Δημόσιο μπορεί να αντλήσει συνολικά περί τα 5 δισ. ευρώ περίπου. Έτσι, θα αποπληρωθεί (και) το ομολόγο ύψους 3,2 δισ. ευρώ που διακρατεί κυρίως η ΕΚΤ και λήγει στις 20 Αυγούστου. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 4,248 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,36 φορές. Ο δείκτης κάλυψης της προηγούμενης έκδοσης ήταν 2,12 φορές.