Νέος Γενικός της ΕΡΤ ο Κώστας Σπυρόπουλος

Νέος Γενικός της ΕΡΤ ο Κώστας Σπυρόπουλος
Γενικός διευθυντής Τηλεόρασης της ΕΡΤ τοποθετήθηκε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ο δημοσιογράφος Κώστας Σπυρόπουλος. Στον Τζώνη Καλημέρη ανετέθη ο γενικός συντονισμός του τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ.

Αποφασίστηκε εξάλλου η ανάθεση του ελέγχου της σύμβασης για το Champions League σε ειδικό νομικό γραφείο, το οποίο και θα εκδώσει τη σχετική γνωμοδότηση.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο όρισε τα μέλη δ.σ. Χάρη Παπαδόπουλο ως πρόεδρο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής και την Αννα – Έννυ Μαγιάση ως πρόεδρο του Τεχνικού Συμβούλιου. Ως αντιπρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου όρισε τον κ. Τζώνυ Καλημέρη και ως μέλη τον κ. Τέλη Σαμαντά και την κ. Μαγιάση. Ως αναπληρωματικό μέλος του ΔΥΣ ορίστηκε ο Χάρης Παπαδόπουλος.

Αποφάσισε ακόμη την πρόσληψη τριών ειδικών συμβούλων, του Χαράλαμπου Σταθάκη (οικονομικός σύμβουλος), της Χρυσάνθης Μακρή (με αρμοδιότητα τις προτάσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ) και του Πέτρου Κοντραφούρη (για θέματα προγράμματος). Τέλος, αποφάσισε την πρόσληψη του Μάνου Καμπανέλλη ως διευθυντή του Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και την τοποθέτηση του Ευστράτιου Μπαλή στη θέση του αναπληρωτή διευθυντή ειδήσεων, ως Προσωπικό Ειδικών Θέσεων (ΠΕΘ).