Υφεση ως το 2014 προβλέπει για την Κύπρο η Barclays

Υφεση ως το 2014 προβλέπει για την Κύπρο η Barclays
Εξωτερική οικονομική στήριξη ύψους 10,6- 18,4 δισ. ευρώ, επιπρόσθετα από το ρωσικό δάνειο των 2,5 δισ. ευρώ που ήδη έχει λάβει, θα χρειαστεί η Κύπρος μέχρι το 2016 ώστε να αποπληρωθεί το κρατικό χρέος ύψους 6,1 δισ. ευρώ και να φτάσουν τα τραπεζικά κεφάλαια το απαιτούμενο επίπεδο, καθώς και να καλυφθούν πιθανές απώλειες των δανειακών χαρτοφυλακίων λόγω της εσωτερικής (στον κατασκευαστικό τομέα) και εξωτερικής (στην Ελλάδα) έκθεσής τους.

Αυτές είναι, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, οι εκτιμήσεις έκθεσης της τράπεζας Barclays για την κυπριακή οικονομία.

Η έκθεση εξηγεί ότι η ανάγκη για «κούρεμα» του κυπριακού χρέους θα καθοριστεί από τρεις παράγοντες. Πρώτον την ικανότητα του κράτους να εκτελέσει το πρόγραμμα της ΕΕ και του ΔΝΤ, δεύτερον την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο κράτος, καθώς θα βοηθήσει στη μείωση των εκροών κεφαλαίων, και τρίτον την απόφαση συμμετοχής του ESM στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, κάτι που θα μειώσει σημαντικά το μέγεθος του κρατικού χρέους.

Το μέγεθος και η μορφή της εξωτερικής οικονομικής στήριξης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στην αξιολόγηση της φερεγγυότητας του δημόσιου χρέους της Κύπρου, σημειώνεται στην έκθεση.

Επίσης, η Barclays εκτιμά ότι χωρίς να υπάρχει περιθώριο για δημοσιονομική επέκταση, η Κύπρος μπορεί να διατηρηθεί σε ύφεση μέχρι το 2014, οπότε και αναμένεται η οικονομία να ανακτήσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης (+1,0%). Όσον αφορά τις προσδοκίες της για τη μελλοντική ανάπτυξη στην Κύπρο, αυτές παραμένουν, σύμφωνα με την έκθεση, χαμηλές για τα επόμενα δύο χρόνια.