Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αθήνας έως 31/8

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αθήνας έως 31/8
Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σε δρόμους του δήμου Αθηναίων έως τις 31 Αυγούστου, λόγω εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου.

Aναλυτικά:

Α' ΦΑΣΗ:

α) Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε πλάτος 3,20 μέτρων από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Λ. Βασ. Γεωργίου Β', στο μεταξύ των οδών Αρχελάου και Ριζάρη τμήμα της, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τη διακοπή αυτή η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται και προς τις δύο κατευθύνσεις από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

β) Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης παντός οχήματος και στις δύο πλευρές της Λ. Βασ. Γεωργίου Β', στο μεταξύ των οδών Αρχελάου και Ριζάρη τμήμα της.

Β' ΦΑΣΗ:

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε μία λωρίδα κάθε φορά της Λ. Βασ. Γεωργίου Β', στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ριζάρη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τη διακοπή αυτή η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται και προς τις δύο κατευθύνσεις από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Γ' ΦΑΣΗ:

α) Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε πλάτος 3,20 μέτρων από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος της οδού Ριζάρη, στο τμήμα της από τη Λ. Β. Κων/νου προς και μέχρι τη Λ. Β. Γεωργίου Β'. Κατά τη διακοπή αυτή η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται στην κατεύθυνση προς Λ. Βασ. Γεωργίου Β' από μία λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 3,5 μέτρων και στην κατεύθυνση προς Λ. Βασ. Κων/νου κανονικά όπως σήμερα.

β) Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης παντός οχήματος και στις δύο πλευρές της οδού Ριζάρη, στο μεταξύ της Λ. Β. Κων/νου και της Λ. Β. Γεωργίου Β' τμήμα της.

Δ' ΦΑΣΗ:

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε μία λωρίδα κάθε φορά της οδού Ριζάρη, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Αντήνορος, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τη διακοπή αυτή η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται και προς τις δύο κατευθύνσεις από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.