Σπανουδάκης: "Δεν φεύγω από τον ΟΠΑΠ"

Σπανουδάκης: "Δεν φεύγω από τον ΟΠΑΠ"
«Αν θέλετε να φύγω από τον ΟΠΑΠ να κάνετε γενική συνέλευση ή να συγκαλέσετε το Διοικητικό Συμβούλιο και να με παύσετε». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει στην Κυβέρνηση ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ κ. Γιάννης Σπανουδάκης.


Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο ΟΠΑΠ σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία «με απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ αναλαμβάνει ο οικονομολόγος κ. Κων. Λουρόπουλος».

Στην απάντηση, ο ΟΠΑΠ αναφέρει ότι «τα περί εκλογής, ανάκλησης ή αντικατάστασης μελών του ΔΣ άπτονται της αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή του ΔΣ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του καταστατικού της εταιρίας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθέτησε και εφαρμόζει η εταιρία».

Και αφού ο κ. Σπανουδάκης ξεκινά την απάντηση του ΟΠΑΠ με την αναφορά των νομικών του επιχειρημάτων για το πώς πρέπει να γίνει η παραίτηση του, η ανακοίνωση του Οργανισμού συνεχίζει λέγοντας «ότι μέχρι σήμερα η εταιρία δεν έχει λάβει γνώση, πέραν της ανωτέρω ανακοίνωσης του υπουργείου Οικονομικών, της βούλησης του ελληνικού δημοσίου, ως ενός εκ των μετόχων της, για την προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης της πρόθεσης του. Το επενδυτικό κοινό» καταλήγει η ανακοίνωση «θα ενημερωθεί εγκαίρως για τις περαιτέρω διαδικασίες μόλις αυτές γίνουν γνωστές και στη διοίκηση της εταιρίας».

πηγή: protothema.gr