"Οι κυπριακές τράπεζες έδιναν περισσότερα δάνεια από τις ανάγκες της αγοράς"

"Οι κυπριακές τράπεζες έδιναν περισσότερα δάνεια από τις ανάγκες της αγοράς"
Τα δάνεια που παραχωρούσαν οι κυπριακές τράπεζες από το 2006 ως το 2008 ήταν πολύ περισσότερα από τις ανάγκες της αγοράς, σύμφωνα τουλάχιστον με τον τέως πρόεδρο της κυπριακής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Γιώργος Χαραλάμπους, με αποτέλεσμα σήμερα οι επισφάλειές τους για τις οποίες κάνει λόγο η τρόικα να είναι αυξημένες.

Ο κ. Χαραλάμπους δήλωσε στο ΡΙΚ ότι την περίοδο αυτή τα δάνεια εντός Κύπρου κάθε χρόνο αυξάνονταν πέραν του 25%, ενώ η ικανότητα απορρόφησης της οικονομίας, με βάση το ρυθμό ανάπτυξης, δεν δικαιολογούσε αύξηση πάνω από 10%.

Τα πράγματα, είπε, ήταν χειρότερα στην Ελλάδα, όπου τα δάνεια των τραπεζών το 2003 και το 2004, ήταν αυξημένα κατά 30% σε ετήσια βάση.

Ο κ. Χαραλάμπους χαρακτήρισε επιβεβλημένη τη μείωση του μεγέθους των τραπεζών και τον περιορισμό του κύκλου εργασιών τους, ιδιαίτερα στο εξωτερικό.