Πρώτη η Ελλάδα στην επιβολή φόρων κινητής τηλεφωνίας

Πρώτη η Ελλάδα στην επιβολή φόρων κινητής τηλεφωνίας
Από υπερφορολόγηση πλήττεται η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα, γεγονός που οδηγεί σε σταθερή μείωση των δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ICAP για την Ενωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, ενώ σημαντική μείωση εσόδων προβλέπεται και για φέτος.

Η φορολογία του κλάδου στην Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε απόλυτα μεγέθη, η χώρα μας καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον κόσμο ως προς το συνολικό φόρο που επιβάλλεται στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας με 37-48% αθροιστικές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 23% και ειδικό τέλος 12-20%). Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης το συνολικό ποσοστό φόρου δεν ξεπερνάει το 25%.

Αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών, γράφει το naftemporiki.gr, είναι η σταθερή μείωση την τελευταία τριετία των δημοσίων εσόδων από την κινητή τηλεφωνία. Αναλυτικά, τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν το 2011 κατά 12,6%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 232 εκατ. ευρώ, το 2010 κατά 3,2% στα 62 εκατ. ευρώ και το 2009 κατά 1,1% στα 52 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της μελέτης, το 2012 τα δημόσια έσοδα αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, κατά 13,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος των κινητών επικοινωνιών αποτελεί πρότυπο φορολογικής συνέπειας και είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας, μόνο για το 2011, 1.612 εκατ. ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές (972 εκατ. ευρώ οι εταιρείες κινητής και 640 εκατ. ευρώ η υπόλοιπη αλυσίδα, π.χ. προμηθευτές των παρόχων και έμποροι συσκευών). Ειδικά για το 2011, στα παραπάνω ποσά θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος χορήγησης των αδειών χρήσης του φάσματος, ύψους 380 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση εσόδων

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο περιορισμός της φορολογίας του κλάδου μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, και κατ' επέκταση στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Η εξαίρεση από το ειδικό τέλος των συνδέσεων που προσφέρουν και όγκο δεδομένων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 50Mb θα οδηγήσει σε αύξηση των δημοσίων εσόδων από 141 εκατ. ευρώ το 2011, σε 224 εκατ. ευρώ το 2013.

Η μείωση του ΦΠΑ από 23% σε 20% θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά 4 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ευρύτερη οικονομία.

Επιπλέον η μείωση του ειδικού τέλους κατά 10% θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 0,8 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην υπόλοιπη οικονομία, το βέλτιστο επίπεδο του ειδικού τέλους για τα δημόσια έσοδα ανέρχεται σε 50% χαμηλότερα από ό,τι σήμερα, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 29 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η κατάργηση της επιβολής ΦΠΑ πάνω στο ειδικό τέλος θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 0,4 εκατ. ευρώ. Συνυπολογίζοντας τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην υπόλοιπη οικονομία, η αύξηση ξεπερνά τα 17 εκατ. ευρώ.