Νέο «ψαλίδισμα» στις αποδοχές των υπαλλήλων στις ΔΕΚΟ

Νέο «ψαλίδισμα» στις αποδοχές των υπαλλήλων στις ΔΕΚΟ
Ερχεται νέο «ψαλίδισμα» στις αποδοχές των υπαλλήλων στις ΔΕΚΟ. Σύμφωνα με κυβερνητικό στέλεχος, οι περικοπές θα προκύψουν με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και στους δημόσιους οργανισμούς αλλά και με την ενεργοποίηση ρυθμίσεων που είχαν περιληφθεί στο Μνημόνιο αλλά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ στην πράξη. Με το ενιαίο μισθολόγιο θα καταργηθούν τα περισσότερα επιδόματα των υπαλλήλων στις ΔΕΚΟ γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αποδοχών τους.

Σύμφωνα με το imerisia.gr, η τρόικα δεν έχει ζητήσει μόνο την περιστολή της μισθολογικής δαπάνης αλλά και αλλαγές εκ βάθρων στις εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΚΟ, εισηγμένες εταιρείες) με πάγωμα ωριμάνσεων, ψαλίδισμα πρόσθετων παροχών και διευκόλυνση μετακινήσεων μέσα στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις επιταγές της τρόικας στις εισηγμένες εταιρείες του Δημοσίου και στις προς πώληση ΔΕΚΟ θα πρέπει να αλλάξουν άμεσα οι κανονισμοί εργασίας με στόχο να περιοριστεί αισθητά το μισθολογικό κόστος και να διευκολυνθεί η ιδιωτικοποίησή τους. Προτείνουν σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα, κατάργηση ωριμάνσεων, περικοπές στην υπερωριακή απασχόληση, διευκόλυνση της μεταφοράς προσωπικού.

Θα πρέπει να τονιστεί πως με τις κινήσεις αυτές θα πληγεί εκ νέου το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου, καθώς ήδη στη μεγάλη τους πλειονότητα έχουν υποστεί «κούρεμα» μέχρι και 35% σε σχέση με τις αποδοχές που λάμβαναν τον Δεκέμβριο του 2009.