Νέα δημοπρασία τρίμηνων εντόκων για 2 δισ. ευρώ

Νέα δημοπρασία τρίμηνων εντόκων για 2 δισ. ευρώ
Το ποσό των 2 δισ. ευρώ θα επιχειρήσει να αντλήσει σήμερα το υπουργείο Οικονομικών μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Το ποσό της έκδοσης προσδιορίστηκε σε 1,25 δισ. ευρώ, αλλά με την προσαύξηση των μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά 60%, το τελικό ποσό που θα αντλήσει το ΥΠΟΙΚ θα φτάσει στο ποσό των 2 δισ. ευρώ.

Ολόκληρο το ποσό θα διατεθεί για την αναχρηματοδότηση των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, έκδοσης Απριλίου 2012 (ίσου ποσού), που λήγουν εντός των ημερών και δεν απομένουν κεφάλαια για την ενίσχυση των ισχνών ταμιακών διαθεσίμων του Δημοσίου.

Σε ό,τι αφορά στο επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων, το ΥΠΟΙΚ δεν αναμένει εκπλήξεις. Στην προηγούμενη έκδοση του Ιουνίου το μέσο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,31%, ενώ το Μάιο ήταν στο 4,34%.