Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τα επιτόκια τον μήνα Μάιο

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τα επιτόκια τον μήνα Μάιο
Σημαντική πτώση παρουσίασε το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων το οποίο διαμορφώθηκε στο 6,18%. Σχεδόν αμετάβλητο στο 0,48% παρέμεινε το Μάιο του 2012 το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων από τα νοικοκυριά όπως και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις (0,46%), σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, πτώση κατά 0,07% παρουσίασε το Μάιο του 2012 το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) και διαμορφώθηκε στο 15,01%. Επίσης,ισόποση πτώση κατέγραψε το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι ένα έτος, που διαμορφώθηκε σε 8,27% τον Μάιο του 2012 έναντι 8,34% τον προηγούμενο μήνα.

Στα επιχειρηματικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια, το μέσο επιτόκιο παρουσίασε πτώση κατά 0,09% και διαμορφώθηκε στο 7,69% και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε επίσης πτώση κατά 0,03% και διαμορφώθηκε στο 10,32%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως ένα έτος μειώθηκε κατά 0,05% στο 7,52% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε κατά 0,23% στο 6,68% για δάνεια από 250.000 μέχρι ένα εκατ. ευρώ, ενώ μειώθηκε κατά 0,39% και διαμορφώθηκε στο 5,84% για δάνεια άνω του ενός εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως ένα έτος έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 3,54%.

Πηγή: Ναυτεμπορική