Επιφυλάξεις για την ενοποίηση Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού

Επιφυλάξεις για την ενοποίηση Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού
Επιφυλάξεις για την ενοποίηση των υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού -ενοποίηση η οποία, όπως εκτιμά, μπορεί να οδηγήσει στην υποβάθμιση του έργου του πρώην ΥΠΠΟ- εκφράζει η Ένωση Αρχαιολόγων Ελλάδας «Ηώς», σε επιστολή της προς τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Πολιτισμού Κ. Αρβανιτόπουλο και τον αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κ. Τζαβάρα.

Η «Ηώς» θεωρεί αυτονόητο ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η αυτονομία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, της παλαιότερης Δημόσιας Υπηρεσίας του Ελληνικού Κράτους (1834), «που δεν παράγει μόνο επιστημονικό έργο και κατ΄ επέκταση παιδευτικό, αλλά είναι και μία παραγωγική Υπηρεσία, η οποία αξιοποιεί κατάλληλα και αποδοτικά τους πόρους που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτελώντας σημαντικά έργα δημόσιας ωφελείας σε όλη την Ελλάδα, από τη Μεγάλη Δοξιπάρα, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μέχρι το Καστελλόριζο».

Η Ένωση Αρχαιολόγων Ελλάδας «Ηώς» είναι επιστημονικό σωματείο που συμπεριλαμβάνει αρχαιολόγους ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους απασχόληση (από καθηγητές Πανεπιστημίων και ομότιμους καθηγητές, αρχαιολόγους της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας εν ενεργεία και αφυπηρετήσαντες μέχρι ερευνητές σε ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αρχαιολόγους σε μη κρατικά μουσεία ή άλλα πολιτιστικά Ιδρύματα, ανεξάρτητους ερευνητές.). Σκοπός της είναι αποκλειστικά η συμβολή στην προαγωγή της ελληνικής αρχαιολογίας.

Πηγή ΑΜΠΕ