Εκτίναξη της ύφεσης στην Ελλάδα για το 2012 σύμφωνα με το ΚΕΠΕ

Εκτίναξη της ύφεσης στην Ελλάδα για το 2012 σύμφωνα με το ΚΕΠΕ
Στο 6,87% τοποθετεί το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) την πρόβλεψη για την εφετινή ύφεση στο δεύτερο τρίμηνο που ολοκληρώνεται, από 6,54% στο πρώτο τρίμηνο, ενώ εκτιμά ότι στο τρίτο τρίμηνο (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος) θα εκτιναχθεί έως το 9,14%.

Στο σύνολο του 2012 η ύφεση υπολογίζεται πλέον ότι, αντί για περίπου 5% που ανέμενε η κυβέρνηση και η ΕΕ, θα είναι πολύ υψηλότερη, καθώς προβλέπεται στο επίπεδο του 6,7%. Στην έκθεση του ΚΕΠΕ επισημαίνεται ότι, καθώς τα επίσημα τριμηνιαία δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι προσωρινά και μη εποχικά διορθωμένα, οι τριμηνιαίες προβλέψεις θα πρέπει να αξιολογούνται με κάποια επιφύλαξη.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν έχει ολοκληρώσει την αναθεώρηση της χρονολογικής σειράς του ΑΕΠ και των συνιστωσών του, γεγονός που συνεπάγεται ότι υπάρχουν ασυνέχειες στη χρονολογική σειρά. Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ προκύπτουν από ένα «δυναμικό υπόδειγμα παραγόντων» (dynamic factor model).

Πηγή: ΑΠΕ