"Πιθανή η προσφυγή της Κύπρου στον μηχανισμό στήριξης"

"Πιθανή η προσφυγή της Κύπρου στον μηχανισμό στήριξης"
Δεν αποκλείει προσφυγή της Κύπρου στον ευρωπαϊκό μηχανισμό διάσωσης ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Βάσσος Σιαρλή.

Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι ένα πιθανό αίτημα για οικονομική βοήθεια από τους ευρωπαίους εταίρους δεν θα αφορούσε μόνο την άμεση ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αλλά πιθανώς και ευρύτερες δημοσιονομικές ανισορροπίες.

«Όταν προσφεύγει κανείς στον μηχανισμό στήριξης, λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που ίσως προκύψουν τον επόμενο καιρό. Συνεπώς, θα πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο αίτημα, που θα καλύπτει όχι μόνο τις παρούσες συνθήκες και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αλλά και μελλοντικές ανάγκες», δήλωσε ο κ. Σιαρλή.