Μπαρόζο: Το 80% από τις επιδοτήσεις για τους νέους "κάθεται" στην Ελλάδα

Μπαρόζο: Το 80% από τις επιδοτήσεις για τους νέους "κάθεται" στην Ελλάδα
«Μόνο το ένα πέμπτο περίπου από το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για προγράμματα στήριξης της απασχόλησης των νέων έχει ήδη αξιοποιηθεί», σημειώνει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ε. Μπαρόζο, σε απάντησή του προς τον ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Γ. Παπανικολάου.

Όπως σημειώνει η ΕΡΤ, ο Έλληνας ευρωβουλευτής επανέφερε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής ομάδας δράσης για την νεολαία στην χώρα, ζητώντας μία πρώτη αξιολόγηση των πρωτοβουλιών της.

Στην απάντησή του, ο κ. Μπαρόζο, σημείωσε πως εξακολουθεί να παρατηρείται μη ικανοποιητική απορρόφηση των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία για την απασχόληση των νέων. «Η ομάδα δράσης για την απασχόληση των νέων, η οποία θα βασιστεί στις εργασίες της ομάδας δράσης για την Ελλάδα, καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών της Επιτροπής, περιλαμβάνει σχετικά μέλη του προσωπικού τους και θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για την εξασφάλιση απασχόλησης σε περισσότερους νέους», καταλήγει στην απάντησή του ο Πρόεδρος της Κομισιόν.