Μείωση 5,7% στις εξαγωγές τον Αύγουστο

Μείωση 5,7% στις εξαγωγές τον Αύγουστο
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών τον Αύγουστο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.085,2 εκατ. ευρώ έναντι 2.210,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 5,7%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2012 - Αυγούστου 2013 παρουσίασε αύξηση 10,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2011 - Αυγούστου 2012.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων τον Αύγουστο 2013 ανήλθε στο ποσό των 3.915,5 εκατ. ευρώ έναντι 4.124,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 5,1%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2012 - Αυγούστου 2013 παρουσίασε μείωση 1,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2011 - Αυγούστου 2012.