Στα €2,6 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα 9μήνου

Στα €2,6 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα 9μήνου
Τις εκτιμήσεις για μικρό και βιώσιμο πρωτογενές πλεόνασμα επανέλαβε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, παρουσιάζοντας τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού το εννεάμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 2,6 δισ. ευρώ, ποσό από το οποίο αν αφαιρεθούν τα SNPs της ΕΚΤ περιορίζεται σε 1,1 δισ. ευρώ ή στο 0,6% του ΑΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το τελικό αποτέλεσμα πρωτογενούς πλεονάσματος θα είναι 344 εκατ. ευρώ, όταν το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής έθετε τον πήχη του πλεονάσματος στο 0.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία 9μήνου παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.667 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 12.719 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 8.273 εκατ. ευρώ. Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.624 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 2.069 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2012 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2.873 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 38.721 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.025 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου του 9μήνου 2013 (36.696 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.709 εκατ. ευρώ, 1.363 εκατ. ευρώ ή 4,1%, υψηλότερα έναντι του στόχου του 9μήνου (33.346 εκατ. ευρώ).

Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 331 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 100 εκατ. ή 30% περισσότερο έναντι του μηνιαίου στόχου των 231 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 41.388 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.580 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (44.968 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38.622 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.996 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.623 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (33.883 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8.015 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 17,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2.576 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 7,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.359 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 50,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Σταϊκούρας: Επιβεβαιώνεται η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών

Όπως δήλωσε ο Χρ. Σταϊκούρας, «Με τη συμπλήρωση του εννεαμήνου, η πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, που αφορά στην Κεντρική Κυβέρνηση, επιβεβαιώνει την τάση βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Καθίσταται έτσι όλο και πιο εφικτός ο εθνικός στόχος της επίτευξης ενός μικρού, βιώσιμου πρωτογενούς πλεονάσματος στη Γενική Κυβέρνηση από εφέτος. Και αυτό χωρίς να περιλαμβάνεται η αναδρομική μείωση του επιτοκίου σε χορηγούμενα από τους εταίρους δάνεια. Χωρίς τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs). Χωρίς τα ποσά που αντιστοιχούν στα SMPs της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.Και με τις επιστροφές φόρων και τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων να εκτιμώνται ότι στο τέλος της χρονιάς θα διαμορφωθούν στο ύψος του προϋπολογισμού, υψηλότερες μάλιστα από το 2012».