«Βουτιά» 24% στις οικοδομικές άδειες τον Ιούλιο

«Βουτιά» 24% στις οικοδομικές άδειες τον Ιούλιο
Νέα «βουτιά» έκανε η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα τον Ιούλιο, με τον αριθμό των οικοδομικών αδειών να υποχωρεί περαιτέρω κατά 24%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, διαμορφώθηκε τον Ιούλιο του 2013 σε 1.635 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 396,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.681,3 χιλιάδες m3 όγκου.

Καταγράφηκε, δηλαδή, μείωση κατά 24,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 8,6% στην επιφάνεια και καμία μεταβολή στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 1.615 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 357,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.532,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 24,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 13,4% στην επιφάνεια και κατά 4,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Αντίστοιχα, το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε τον Ιούλιο σε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 38,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 148,9 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιούλιο 2013 είναι 8,9%.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει επίσης πως κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο 2012 έως τον Ιούλιο 2013, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας), μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, διαμορφώθηκε σε 16.772 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.218,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13.090,9 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 45,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,5% στην επιφάνεια και κατά 36,1% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2011- Ιουλίου 2012.