"Βόμβα" από την Κομισιόν: Ζητά και άλλη αύξηση φόρων σε ηλεκτρικό και φυσικό αέριο

"Βόμβα" από την Κομισιόν: Ζητά και άλλη αύξηση φόρων σε ηλεκτρικό και φυσικό αέριο
Τα πάνω κάτω επιχειρεί να φέρει νέα έκθεση της Κομισιόν που αναλύει την δομή των φόρων σε ενεργειακά προϊόντα και οδηγείται στο συμπέρασμα ότι οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης που επιβάλλονται στα κράτη – μέλη, πολλές φορές δεν είναι σε ακολουθία με τον στόχο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας που έχει τεθεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της μάλιστα, αναφέρει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο και την βενζίνη, που δεν καλύφθηκε ούτε στην διάρκεια του 2013.

Στις χώρες που αναφέρονται στην Έκθεση περιλαμβάνονται Ιταλία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Λιθουανία, Ρουμανία και Σουηδία, κάνοντας λόγο ότι αύξησαν λίγο τον φόρο στο πετρέλαιο σε αντίθεση με την Ελλάδα και Δανία που μείωσαν τον φόρο δίνοντας έτσι το έναυσμα για αύξηση της κατανάλωσης κίνησης αντί βενζίνης.

Οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνουν ότι οι χώρες έχουν συμφέρον να επαναξιολογήσουν τους φόρους αυτούς και να περιορίσουν την ειδική φορολογική μεταχείριση για το πετρέλαιο.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι κάθε αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, έχει άμεση σύνδεση και με το πετρέλαιο θέρμανσης που έχει πλέον τον ίδιο φόρο.

Στην ανάλυση των συντελεστών του ΦΠΑ στα ενεργειακά προϊόντα, επισημαίνεται ότι κάποιες χώρες εφαρμόζουν χαμηλό συντελεστή στην χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Για τις χώρες αυτές η σύσταση είναι από την Κομισιόν είναι να εξαλείψουν αυτή την επιδότηση και να συμβάλουν απλά με άμεση οικονομική ενίσχυση στα ευπαθή νοικοκυριά.

Δεδομένου ότι στην έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνεται καταγραφή της αύξησης των φορολογικών επιβαρύνσεων της τάξης του 3,9%, που δέχθηκε η χώρα μας στο εισόδημα αποκλειστικά από την τεράστια αύξηση της φορολογίας εισοδήματος τότε καταλαβαίνει κανείς την αντίφαση στην οποία εμπίπτει η Κομισιόν.

Η αύξηση της φορολογίας στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη για την χρονιά αυτή και αξίζει να αναφερθεί μάλιστα ότι στις άλλες δύο χώρες που βρίσκονται στο πρόγραμμα, η Πορτογαλία και Ιρλανδία η αύξηση ήταν μόλις 2,3% και 0,8% αντίστοιχα