Τελεσίγραφο στο ΙΚΑ από τον Βρούτση

Τελεσίγραφο στο ΙΚΑ από τον Βρούτση
Διορία επτά ημερών δίνει ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, στο ΙΚΑ, για να παραδώσει αναλυτικά στοιχεία για το αν εισπράχθηκαν τελικά οι εισφορές που έχουν δηλωθεί από τους εργοδότες.

Η διάταξη που προέβλεπε τη μηνιαία σύγκριση των εισφορών που δηλώνονται και όσων τελικά εισπράττονται παρέμενε στα χαρτιά, αν και είχε ψηφιστεί ο σχετικός νόμος.

Ουσιαστικά,όπως αναφέρει το Έθνος, οι επιχειρήσεις μπορούσαν -εκμεταλλευόμενες και τον μη επαρκή έλεγχο- να καταβάλλουν λιγότερα ή και καθόλου χρήματα στο ταμείο.

Για να διαπιστωθεί η πραγματική έκταση του φαινομένου, ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, με έγγραφο που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον, ζητά, μέχρι τις 15 του μήνα, αναλυτικά στοιχεία.

Σε όσες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις υπέβαλαν αναλυτική περιοδική δήλωση (ΑΠΔ), αλλά τελικά δεν κατέβαλαν τις εισφορές, οι διαδικασίες θα κινηθούν άμεσα και θα σταλούν βεβαιώσεις οφειλών.

Μάλιστα, τα στοιχεία αυτά αναζητούνται αναδρομικά από τον πρώτο μήνα εφαρμογής του συστήματος της ηλεκτρονικής μηνιαίας ΑΠΔ.

Στο έγγραφο προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, ο υπουργός επισημαίνει πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα πρέπει να σταλεί αναλυτικό σημείωμα με τις εισφορές που υποβλήθηκαν, μέσω της ΑΠΔ και το συνολικό μηνιαίο ποσό που τελικά καταβλήθηκε.

Μάλιστα, τα στοιχεία θα αφορούν από τον πρώτο μήνα εφαρμογής του συστήματος της ηλεκτρονικής μηνιαίας ΑΠΔ και μέχρι τον τελευταίο διαθέσιμο μήνα.

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας θέτει σε εφαρμογή μία σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

- Η έκδοση ασφαλιστικού πιστοποιητικού για τις επιχειρήσεις που έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους.

- Η ενιαία είσπραξη των εισφορών για κύρια, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ.

- Η επιβολή αυστηρών προστίμων για τους επιχειρηματίες που απασχολούν αδήλωτο προσωπικό.

Συγκεκριμένα, για κάθε αδήλωτο υπάλληλο άνω των 25 ετών, το πρόστιμο είναι 10.549,44 ευρώ, ενώ για υπαλλήλους κάτω των 25 ετών, διαμορφώνεται στα 9.197,10 ευρώ.

- Η δημιουργία Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών, που σταδιακά θα καλύπτει όλα τα ταμεία.