Πρόσθετα εισπρακτικά μέτρα 1,7 δισ. ευρώ το 2014

Πρόσθετα εισπρακτικά μέτρα 1,7 δισ. ευρώ το 2014
Στα 54,54 δισ. ευρώ θα ανέλθουν τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση το 2014 στηριζόμενα από πρόσθετα εισπρακτικά μέτρα ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Αν και το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι η αύξηση των εσόδων θα προέλθει από τις αυξημένες εισπράξεις κατά 1,1 δισ. ευρώ περίπου των δύο πρώτων μηνών του 2014,τις ευνοϊκότερες προβλέψεις συγκεκριμένων μακροοικονομικών μεταβλητών (π.χ. ιδιωτική κατανάλωση) και την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης (tax compliance) από το επόμενο έτος, ωστόσο τα βασικά μέτρα που θα στηρίξουν την άνοδο των δημοσίων εσόδων το 2013 είναι τα εξής:

-Μειώσεις στις εκπτώσεις φορολογικών δαπανών στα φυσικά πρόσωπα: 237 εκατ. ευρώ.

-Μειώσεις στα οικογενειακά επιδόματα: 177 εκατ. ευρώ.

-Αλλαγή στη φορολόγηση πλοίων (φορολογία βάσει χωρητικότητας): 60 εκατ. ευρώ.

-Αύξηση παραβόλων για αγωγές: 50 εκατ. ευρώ.

-Φορολογική μεταρρύθμιση: 816 εκατ. ευρώ.

-Φόρος πολυτελείας: 142 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σημειώνεται ότι, οι εισπράξεις της ΔΕΗ για το ΕΕΤΑ του Μαρτίου 2014 θα αποδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο στο τέλος του ίδιου μήνα, βελτιώνοντας το δημοσιονομικό ισοζύγιο του 2013 κατά 180 εκατ. ευρώ περίπου.