Απελευθέρωση τιμών στα ΚΤΕΟ

Απελευθέρωση τιμών στα ΚΤΕΟ
Ελεύθερα θα διαμορφώνονται οι τιμές για τεχνικό έλεγχο οχημάτων στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών-Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη Δευτέρα.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται μείωση του τέλους που έχουν υποχρέωση να αποδίδουν τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ προς το Δημόσιο. Με το ισχύον καθεστώς όφειλαν να καταβάλλουν το 10% του παραβόλου που αποδίδεται για τεχνικό έλεγχο, αλλά με τις νέες ρυθμίσεις το ποσό θα μειωθεί στο ένα ευρώ ανά όχημα. Η αλλαγή αυτή γίνεται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης καλύτερων τιμών τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Με το ίδιο νομοσχέδιο μετατρέπεται σε κακούργημα, και μάλιστα ανεξάρτητα από το μέγεθος της ζημίας ή την οικονομική αξία του υλικού που αφαιρέθηκε, η κλοπή και η καταστροφή υλικού από το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και όσοι καταδικάζονται θα τιμωρούνται με ποινές κάθειρξης.