Επίδομα Θέρμανσης: Χιλιάδες οικογένειες μπορούν να πάρουν διπλό και τριπλό ποσό - Οι δικαιούχοι

Επίδομα Θέρμανσης: Χιλιάδες οικογένειες μπορούν να πάρουν διπλό και τριπλό ποσό - Οι δικαιούχοι

Η δυνατότητα αυτή ανοίγει «παράθυρο» για χορήγηση περισσότερων του ενός επιδομάτων θέρμανσης σε κάθε νοικοκυριό με ενήλικα μη εξαρτώμενα τέκνα τα οποία συνοικούν με τους γονείς τους, ανοίγει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Χιλιάδες οικογένειες μπορούν να λάβουν διπλή και τριπλή οικονομική ενίσχυση
Η απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλή, προβλέπει τη δυνατότητα στους φορολογουμένους, να δηλώνουν στην εφορία ότι παραχωρούν δωρεάν τμήμα των κατοικιών τους, στα ενήλικα μη εξαρτώμενα τέκνα τους με τα οποία συνοικούν.

Η δυνατότητα αυτή ανοίγει «παράθυρο» για χορήγηση περισσότερων του ενός επιδομάτων θέρμανσης σε κάθε νοικοκυριό με ενήλικα μη εξαρτώμενα τέκνα τα οποία συνοικούν με τους γονείς τους, ανοίγει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμόν Α1041/2019 απόφασης του κ. Πιτσιλή, για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

«το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.), ολόκληρης ή τμήματος αυτής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, το οποίο απαλλάσσεται από το φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, δεν αναγράφεται στη δήλωση».

Οπώς γράφει ο «Ελεύθερος Τύπος», η φράση «ολόκληρης ή τμήματος αυτής», η οποία περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο απόσπασμα της απόφασης, δείχνει ότι η ΑΑΔΕ έχει αναγνωρίσει -εδώ και 4 χρόνια- το δικαίωμα σε κάθε φορολογούμενο να ισχυριστεί ότι παραχωρεί δωρεάν μέρος της κύριας κατοικίας του σε ενήλικο μη εξαρτώμενο τέκνο του, δηλαδή να μην δηλώνει το τέκνο αυτό ως «φιλοξενούμενο».

«Ανάσα» για τα νοικοκυριά

Η δυνατότητα αυτή όμως ανοίγει «παράθυρο» σε χιλιάδες οικογενειάρχες που συγκατοικούν με ενήλικα μη εξαρτώμενα τέκνα τους (με παιδιά άνω των 18 ετών που έχουν ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 3.000 ευρώ) να πάψουν να τα δηλώνουν στην εφορία ως «φιλοξενούμενα» και να τα εμφανίζουν πλέον ως διαμένοντα σε δωρεάν παραχωρούμενο τμήμα της κύριας κατοικίας τους.

Συνέπεια αυτής της αλλαγής του τρόπου εμφάνισης των ενήλικων μη εξαρτώμενων τέκνων στις φορολογικές δηλώσεις των γονέων είναι τα ίδια τα τέκνα να δηλώνουν πλέον στις δικές τους φορολογικές δηλώσεις ότι κατοικούν σε δωρεάν παραχωρηθέν τμήμα της κατοικίας των γονέων τους κι όχι ότι είναι «φιλοξενούμενα».

Δεδομένου δε ότι τα ενήλικα μη εξαρτώμενα τέκνα που εμφανίζονται στις φορολογικές τους δηλώσεις ως «φιλοξενούμενα» δεν δικαιούνται να λάβουν επιδόματα θέρμανσης, αλλά εκείνα τα οποία δηλώνουν ότι διαμένουν σε δωρεάν παραχωρούμενα σπίτια δικαιούνται κανονικά να λάβουν τα επιδόματα αυτά, καθίσταται σαφές πλέον ότι είναι επιτρεπτό από την Πολιτεία σε νοικοκυριά με ενήλικα μη εξαρτώμενα τέκνα να καταβάλλονται περισσότερα από ένα επιδόματα θέρμανσης.

Μπορεί, δηλαδή, σε μια οικογένεια με ένα ενήλικο μη εξαρτώμενο τέκνο να υποβάλει αίτηση για την είσπραξη του επιδόματος θέρμανσης τόσο ο πατέρας, για τα τετραγωνικά μέτρα της κύριας κατοικίας της οικογένειας στα οποία έχει δηλώσει ότι ιδιοκατοικεί με τη σύζυγό του, όσο και το ενήλικο τέκνο για τα υπόλοιπα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας τα οποία του παραχωρήθηκαν δωρεάν και στα οποία αυτό έχει δηλώσει ότι κατοικεί.

Η δυνατότητα αυτή υπάρχει πλέον, με δεδομένο ότι το ύψος του επιδόματος θέρμανσης έχει πάψει να εξαρτάται από τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της θερμαινόμενης κατοικίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ