Ξεκινά το 2ο Εισαγωγικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Γεωργικών Συμβούλων

Ξεκινά το 2ο Εισαγωγικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Γεωργικών Συμβούλων

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning)

Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουνίου ξεκινά η υλοποίηση του 2ου Εισαγωγικού Προγράμματος Επιμόρφωσης των Γεωργικών Συμβούλων για την εγγραφή τους στο σχετικό Μητρώο, με την ανάρτηση του πρώτου θεματικού πεδίου, με τίτλο «Πολλαπλή Συμμόρφωση - Επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές».

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων ή/και η επικαιροποίησή τους στα θεματικά πεδία της αριθ. 163/13692/01.02.2018, Β' 267 απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα οποία αιτούνται την πιστοποίηση, προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους με συνέπεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και θα κληθούν να το παρακολουθήσουν 2.759 εκπαιδευόμενοι.

- Οι 1.053 νέοι υποψήφιοι Γεωργικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 39637/26.07.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκ των οποίων 180 είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, 545 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και 328 άνεργοι

- Οι 1.706 ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γεωργικοί Σύμβουλοι, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για να πιστοποιηθούν σε επιπλέον θεματικά πεδία, καθώς και Γεωπόνοι και Τεχνολόγοι Γεωπονίας που υπέβαλαν αίτηση για την παρακολούθηση του προγράμματος στο 9ο θεματικό πεδίο, με τίτλο «Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης», δεδομένου ότι λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του Σύστηματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπα σειράς AGRO 2), για τη διατήρηση της πιστοποίησης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση του σχετικού προγράμματος επιμόρφωσης. Σε αντίθετη περίπτωση αναστέλλεται η πιστοποίηση στο εν λόγω θεματικό πεδίο έως την επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δώδεκα εβδομάδων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου υποβολής των τεστ επαναξιολόγησης. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνεται σταδιακά, ανά θεματικό πεδίο, σε εβδομαδιαία βάση. Η ανάρτηση θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και θα διαρκεί έως την Κυριακή. Την επόμενη Δευτέρα της εβδομάδας ανάρτησης κάθε θεματικού πεδίου, οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώνουν και θα υποβάλλουν τα τεστ αξιολόγησης. Η δυνατότητα επανεξέτασης παρέχεται μόνο μία φορά. Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 16/10/2022.

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε θεματικού πεδίου θα οδηγήσει στη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης, στην οποία αναφέρονται τα θεματικά πεδία που καλύπτει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ