ΥΠΑΑΤ: Ενισχύσεις 15,9 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς χοίρων, αυτόχθονων μαύρων χοίρων και μελιού

ΥΠΑΑΤ: Ενισχύσεις 15,9 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς χοίρων, αυτόχθονων μαύρων χοίρων και μελιού

Κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) συνολικού ύψους 15,9 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 3.566 δικαιούχους παραγωγούς χοίρων, αυτόχθονων μαύρων χοίρων και μελιού, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ΚΥΑ 1184/247574 (ΦΕΚ B’ 4246/14.09.2021) «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε όλη την Επικράτεια στους τομείς:

α) της εκτροφής χοίρων,

β) της εκτροφής αυτόχθονων μαύρων χοίρων και γ) της παραγωγής μελιού και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε», καταβλήθηκε το ποσό των 15.896.219,75 ευρώ σε 3.566 δικαιούχους.

Αναλυτικότερα: για την εκτροφή χοίρων, καταβλήθηκε το ποσό των 12.259.354,56 ευρώ σε 518 δικαιούχους, για την εκτροφή αυτόχθονων μαύρων χοίρων καταβλήθηκε το ποσό των 1.158.598,45 ευρώ σε 53 δικαιούχους και για την παραγωγή μελιού καταβλήθηκε το ποσό των 2.478.266,74€ σε 2.995 δικαιούχους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ