Επανεκκίνηση Εστίασης: Στα 23.702 τα ενταγμένα έργα με συνολική δαπάνη άνω των 224 εκατ. ευρώ

Επανεκκίνηση Εστίασης: Στα 23.702 τα ενταγμένα έργα με συνολική δαπάνη άνω των 224 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε η 11η τροποποίηση της απόφασης ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης "Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ".

Η τροποποίηση αφορά στη συμπληρωματική ένταξη 1.122 αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 11.551.378,35 ευρώ, εκ των οποίων:

α) 1.116 αιτήσεις χρηματοδότησης, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 10.951.378,35 ευρώ, αφορούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ

β) οι 6 αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 600.000 ευρώ αφορούν σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Με την τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα έργα στη δράση ανέρχονται σε 23.702 και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 224.793.408,35 ευρώ.

Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της ΕΕ στην πανδημία COVID-19.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ