Έως 15 Δεκεμβρίου οι προτάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020

 Έως 15 Δεκεμβρίου οι προτάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020

Η δράση αφορά σε ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και το αντίστοιχο Νότιας Εύβοιας και Σκύρου

 

Έως τις 15 Δεκεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα 2014 -2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020) Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», μετά από παρέμβαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμο Κεδίκογλου.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και αφορά σε ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και το αντίστοιχο Νότιας Εύβοιας και Σκύρου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «η χορήγηση παράτασης δόθηκε προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων για τους δυνητικά δικαιούχους του Προγράμματος».
Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, είχε οριστεί για τις 27-10-2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ