Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, 32 αιτήσεις για ένταξη στη δράση: "Ψηφιακό Βήμα"

Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, 32 αιτήσεις για ένταξη στη δράση: "Ψηφιακό Βήμα"

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 370.074,25 ευρώ, ενώ δημοσιεύτηκε και η απόρριψη 61 αιτήσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 775.005,97 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, η απόφαση έγκρισης του πρακτικού 9/16.09.2020 της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της δράσης "Ψηφιακό Βήμα", σχετικά με την έγκριση 32 αιτήσεων χρηματοδότησης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 370.074,25 ευρώ, ενώ δημοσιεύτηκε και η απόρριψη 61 αιτήσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 775.005,97 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ