Τι ΕΣΠΑ χρειάζονται και τι προγράμματα επιλέγουν οι επιχειρήσεις

Τι ΕΣΠΑ χρειάζονται και τι προγράμματα επιλέγουν οι επιχειρήσεις

Ο κ. Κορκίδης αναφέρει ότι τα επιμελητήρια εκτιμούν πως το επόμενο ΕΣΠΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δράσεις, μεταξύ των άλλων, για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

«Η επιτυχής και αποτελεσματική αξιοποίηση της επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα είναι απαλλαγμένο από τα λάθη που σημειώθηκαν στα προηγούμενα προγράμματα». Αυτό επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και του Εμπορικού και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης με αφορμή μελέτες, όπως αναφέρει, όσον αφορά στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και προσθέτει: «η επιχειρηματικότητα επισημαίνει την αναγκαιότητα ορθής επιλογής των αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρειάζονται οι επιχειρήσεις στη μετά-πανδημία εποχή».

Ο κ. Κορκίδης αναφέρει ότι τα επιμελητήρια εκτιμούν πως το επόμενο ΕΣΠΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δράσεις, μεταξύ των άλλων, για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα ως προς τις νέες τεχνικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, υπό την προϋπόθεση σύνδεσης της χρηματοδότησης των δράσεων αυτών με την εργασία και την απόκτηση διεθνούς πιστοποιητικού, συνήθως κατόπιν επιτυχούς εξέτασης, ώστε να αποφευχθούν, αόριστου περιεχομένου καταρτίσεις, αλλά και να παρασχεθεί σημαντική, ουσιαστική και τεκμηριωμένη βελτίωση των δεξιοτήτων κάθε ωφελούμενου μέσω της απόκτησης πιστοποιητικών εγνωσμένου κύρους, με μηδενικό κόστος γι' αυτόν.

Ο ίδιος συνεχίζει: «Δεδομένης της υψηλής ανεργίας στη χώρα μας και του ταχύτατου ρυθμού με τον οποίο μεταμορφώνεται διεθνώς η παραγωγική διαδικασία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την τεράστια ανάγκη της διά βίου μάθησης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι όσον αφορά στην απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στη χώρα μας, σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ελλάδα έχει ανέβει στην 8η θέση με ποσοστό 56% ως προς τις συνολικές πληρωμές συνυπολογισμένων των προχρηματοδοτήσεων, από την 12η θέση με ποσοστό 38% τον Ιούλιο του 2019, όσον αφορά στις ενδιάμεσες πληρωμές είναι 13η με ποσοστό 44% ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε., πέντε θέσεις υψηλότερα από τον Ιούλιο του 2019 και από την 18η θέση με ποσοστό 38%, έχοντας ξεπεράσει χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία.

Προϊόντος του χρόνου, καθώς το τρέχον ΕΣΠΑ φτάνει προς το τέλος της υλοποίησής του, έχουν προκύψει βασικά συμπεράσματα τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν, ώστε να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος με την εμπλοκή ατέρμονων γραφειοκρατικών διαδικασιών χάρη στις οποίες καθυστέρησε η έναρξη και σπαταλήθηκε άδικα χρόνος υλοποίησης, αλλά και τις έλλειψης στρατηγικού στόχου, γεγονός που προκύπτει από τον κατακερματισμό πόρων και προγραμμάτων. Θα πρέπει επίσης να αποφευχθεί η διάθεση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, που εξ ορισμού δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, αλλά ακόμα και προ πανδημίας, χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τρεχουσών κρατικών αναγκών».

Τα κονδύλια των προγραμμάτων εκτιμάται, όπως αναφέρει ο κ. Κορκίδης, πως θα πρέπει να δοθούν στοχευμένα σε κλάδους με συγκριτικό πλεονέκτημα και σε στρατηγικούς τομείς με μεγάλες θετικές εξωστρεφείς δραστηριότητες. Απαιτείται επίσης αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και δημιουργία ενός καλύτερου ψηφιακού περιβάλλοντος με την ενδυνάμωση και της καινοτομικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση.

Οι πόροι του ΕΣΠΑ, συνεχίζει ο ίδιος, θα πρέπει να κατευθυνθούν σε πράσινες επενδύσεις, ανθρώπινες δεξιότητες, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και σε έργα που θα μείνουν να αποδώσουν πολύ μετά από το τέλος του κάθε προγράμματος.

«Το γεγονός ότι η Ελλάδα θα λάβει αύξηση κατά 20% των κονδυλίων για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ όπως έχει αιτηθεί, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της Ε.Ε. στην κυβέρνηση για τη μέχρι τώρα χρηστή διαχείριση των οικονομικών και μάλιστα σε χρονική συγκυρία κατά την οποία η πανδημία έχει θέσει σε ανελέητη δοκιμασία τις οικονομίες ολόκληρου του πλανήτη. Ωστόσο για τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027, πρέπει να διεξάγεται συνεχής διάλογος με βασικό στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να δυναμώσουν και να μεγαλώσουν, αλλά και την αποφυγή εσφαλμένων επιλογών» σημειώνει ο κ. Κορκίδης.

Επισημαίνει, ακόμη, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για εσφαλμένες επιλογές στη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας, όπως το ΕΣΠΑ, ούτε και για ανελαστικές πολιτικές.

Επομένως, καταλήγει ο κ. Κορκίδης, «απομένει στην εγχώρια διαχείριση του ΕΣΠΑ να βρεθεί η κατανομή εκείνη που θα απαλύνει τις εγγενείς δυσλειτουργίες του και κυρίως θα οδηγήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις αρχικά στην ανάκαμψη και τελικά στην ανάπτυξη. Το σκεπτικό που πρέπει να επικρατήσει για τα 40 δισ. ευρώ του νέου ΕΣΠΑ, δεν είναι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά "να πιάσει τόπο" κάθε ευρώ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ