ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ: Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών – Οι ημερομηνίες

ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ: Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών – Οι ημερομηνίες

Η υποβολή της αίτησης θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία θα δέχεται αιτήσεις από αύριο 13 Μαΐου έως την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με ΑΔΑ: 6Δ0Ρ6-ΓΓΑ, η προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών( ΑΣΣΥ), ακαδημαϊκού έτους 2020-21.


Η υποβολή της αίτησης θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής που βρίσκεται στην τοποθεσία https://www.asei-assy.mil.gr, η οποία θα δέχεται αιτήσεις από αύριο 13 Μαΐου έως την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Οι υπόλοιπες ημερομηνίες έχουν ως εξής:


- Έκδοση κατάστασης υποψηφίων µε ελλιπή δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

-Υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 24:00.

- Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος-χρόνος):Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020.

Έλληνες εξωτερικού

- Υποβολή αίτησης-δικαιολογητικών από την Τετάρτη 08 Ιουλίου και ώρα 00:00 έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 24:00.

- Έκδοση κατάστασης υποψηφίων µε ελλιπή δικαιολογητικά έως τη ∆ευτέρα 27 Ιουλίου 2020.


- Υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 31Ιουλίου 2020 και ώρα 24:00

- Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος-χρόνος): Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020.

Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι και υποψήφιες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα, όπως προβλέπουν οι οργανισµοί λειτουργίας τους

β. Να ενηµερωθούν για τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επίσημη Ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ