Εγκρίθηκαν προτάσεις 7,7 εκατ. από το Leader Κοζάνης - Γρεβενών

Εγκρίθηκαν προτάσεις 7,7 εκατ. από το Leader Κοζάνης - Γρεβενών

Οι προτάσεις αφορούν ίδρυση επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα, αποστακτηρίων αρωματικών φυτών, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταστημάτων εστίασης, καθώς και επιμόρφωσης και ενημέρωσης επαγγελματικών ομάδων του τουρισμού

Εγκρίθηκαν από το τοπικό πρόγραμμα Leader που διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Εταιρία Δυτικής Μακεδονίας, 74 επιχειρηματικές προτάσεις, συνολικού ύψους δημόσιας δαπάνης 7,7 εκατ. ευρώ.

Οι προτάσεις αφορούν ίδρυση επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα, αποστακτηρίων αρωματικών φυτών, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταστημάτων εστίασης, καθώς και επιμόρφωσης και ενημέρωσης επαγγελματικών ομάδων του τουρισμού. Το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών ήταν αυξημένο και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η μεταφορά ποσών από άλλες υποδράσεις που είχαν ελάχιστη απήχηση στους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Οι διαχειριστές του προγράμματος σύμφωνα με το αθηναϊκό πρακτορείο θα υποβάλουν αίτημα αποδέσμευσης ύψους 3.616,470,61 ευρώ στην ειδική υπηρεσία ΠΑΑ 2014-2020, προκειμένου να ενταχθεί το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά, δεδομένου ότι το ποσό της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης δεν ήταν επαρκές για την ένταξη του συνόλου των προτάσεων.

Από τις 81 υποβληθείσες προτάσεις, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 8,5 εκατ., εγκρίθηκαν οι 74, με συνολική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη 7,7 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ