Πανεπιστήμιο Αθηνών: Νέος κύκλος e-learning για το ξέπλυμα χρήματος

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Νέος κύκλος e-learning για το ξέπλυμα χρήματος

Το εν λόγω Πρόγραμμα περιέχει επικαιροποιημένο υλικό με βάση τον νέο Ελληνικό νόμο 4557/2018 για το Ξέπλυμα Χρήματος και την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη του Νέου κύκλου του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, την 27η Απριλίου 2020.

Το εν λόγω Πρόγραμμα περιέχει επικαιροποιημένο υλικό με βάση τον νέο Ελληνικό νόμο 4557/2018 για το Ξέπλυμα Χρήματος και την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας σε εφαρμογή της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/849. Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η παροχή προς τους εκπαιδευόμενους της δυνατότητας να κατανοήσουν τις έννοιες και το κανονιστικό πλαίσιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στη συνέχεια η μετάδοση προς αυτούς βασικών εργαλείων και μεθόδων για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους ώστε να αντιμετωπίσουν ανάλογα φαινόμενα.

Η εν λόγω γνώση είναι αναγκαία προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχει προκαλέσει η πολυπλοκότητα των αγορών, να αντιμετωπίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και να εξασφαλίζουν βιώσιμη λειτουργία. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη στην κανονιστική συμμόρφωση και στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το Πρόγραμμα δομείται σε επτά (7) εκπαιδευτικές ενότητες και διαρκεί δέκα (10) εβδομάδες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει εφαρμοσμένη ανάλυση, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων και συνοδεύεται από προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη, μέσω διαγωνίσματος και εργασιών που τους ανατίθενται ηλεκτρονικά και έχουν τη δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τους εισηγητές, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος κάθε σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό για το Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020 και θα διαρκέσουν έως την Κυριακή, 12 Απριλίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.compliance.ba.uoa.gr/.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ