Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση για τους συνεργατικούς σχηματισμοϋς καινοτομίας

Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση για τους συνεργατικούς σχηματισμοϋς καινοτομίας

Η σχετική ημερομηνία μεταφέρθηκε έως την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 ώρα 14:00

Νέα παράταση δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στην Ενιαία Δράση του ΕΠΑνΕΚ "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση "Φορέας Αρωγός" έως τις 10/01/2020.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ, η απόφαση για νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ" - 1η Πρόσκληση "Φορέας Αρωγός".

Η σχετική ημερομηνία μεταφέρθηκε έως την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 ώρα 14:00

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ