Πληρωμές ύψους 8,3 εκατ. ευρώ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 8,3 εκατ. ευρώ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν στις 11 και τις 12 Δεκεμβρίου και αφορούν μεταξύ άλλων βιολογική καλλιέργεια και βιολογική κτηνοτροφία.

Περισσότερα από 8,3 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, κατέβαλε συνολικά το ποσό των 8.317.239,82 σε 1.688 αγρότες. Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν στις 11 και τις 12 Δεκεμβρίου και αφορούν μεταξύ άλλων βιολογική καλλιέργεια και βιολογική κτηνοτροφία.