Πληρωμές 4.327.601,43 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

 Πληρωμές 4.327.601,43 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σύνολο των δικαιούχων που πληρώθηκαν ανέρχονται σε 256 και το συνολικό ποσό που κατεβλήθη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται σε 4.327.601,43 ευρώ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πλήρωσε δικαιούχους αγροτικών προγραμμάτων και η πληρωμή αφορά πάνω από 256 παραγωγούς.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πλήρωσε δικαιούχους ανειλημμένων υποχρεώσεων και ειδικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή έγινε το διάστημα από 10/11/2017 – 14/11/2017 και αφορά 256 δικαιούχους.

Το σύνολο των δικαιούχων που πληρώθηκαν ανέρχονται σε 256 και το συνολικό ποσό που κατεβλήθη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται σε 4.327.601,43 ευρώ.