Τι θα πληρώσουν δικηγόροι, μηχανικοί και γιατροί

Μόνο 50 ημέρες προθεσμία

Τι θα πληρώσουν δικηγόροι, μηχανικοί και γιατροί

 Διορία 50 ημερών δίνει ο ΕΦΚΑ σε δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους προκειμένου να πάνε ταμείο. Ετσι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου πρέπει να έχουν πληρώσει τις εισφορές για το 2016 οι δικηγόροι, οι μηχανικοί και οι γιατροί.

Η διπλή «θηλιά» που περιμένει τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΕΤΑΑ και ΟΓΑ, οφείλεται στην πεντάμηνη παράταση που είχε δώσει ο ΕΦΚΑ στις προθεσμίες καταβολής των εισφορών του 2016.

Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν τις εισφορές που αναλογούν στο δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ. Το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών).

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις εισφορές ώστε να διατηρήσουν ενεργά δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών.

Αν οι υπόχρεοι δεν εξοφλήσουν τις εισφορές του 2016, θα απολέσουν την ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητά τους, ακόμα και αν συνεχίσουν να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές τους προς τον ΕΦΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημερομηνία λήγει και η προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 5/2014 - 3/2017 για τους πωλητές Λαϊκών Λαχείων, ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ταυτόχρονα είναι μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών (παράταση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 417/Σ41/21-9-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ).