Μίχαλος: Έγκριση των προβλεπόμενων κονδυλίων για τον α΄κύκλο αντί της προκήρυξης β΄ κύκλου

Μίχαλος: Έγκριση των προβλεπόμενων κονδυλίων για τον α΄κύκλο αντί της προκήρυξης β΄ κύκλου
Την έγκριση και διάθεση των προβλεπόμενων κονδυλίων στους δυνητικά δικαιούχους του πρώτου κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αντί της προκήρυξης ενός δεύτερου κύκλου υποβολής προτάσεων, ζήτησε με επιστολή του ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μίχαλος, «με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομούνταν χρόνος και χρήματα τόσο από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (κατάρτιση νέου οδηγού, εκ νέου αξιολογήσεις, ημερίδες ενημέρωσης, τροποποίηση ΠΣΚΕ), όσο και από τους ανέργους που θα κληθούν να υποβάλουν εκ νέου επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα στην προκήρυξη ενός νέου κύκλου με τους ίδιους δικαιούχους όταν εγκρίθηκαν στον α' κύκλο μόλις 1 στις 15 προτάσεις, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού».

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Μίχαλου έχει ως εξής:

«Με τη δημοσίευση του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του Κατάλογου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 επέρχεται η απόρριψη δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός (13.481) επιχειρηματικών σχεδίων με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό 322.275.031,59 €, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και η έγκριση μόλις 2.444 εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 62.033 εκατ. Ευρώ.

Τα επιχειρηματικά αυτά σχέδια αφορούν ως επί το πλείστον πτυχιούχους ανέργους που επιθυμούν να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες. Καταλαβαίνετε, λοιπόν ότι αν αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια, που πληρούσαν τους όρους του προγράμματος, εγκρίνονταν θα ήταν μια μεγάλη ανάσα στον τομέα της ανεργίας, καθώς θα δημιουργούσαν υπερδιπλάσιες θέσεις απασχόλησης.

Σε μια περίοδο, οπού το brain drain είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας μας θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την ενίσχυση των παραπάνω δυνητικά δικαιούχων. Ενδεχομένως τα χρήματα που είχε προβλεφθεί να διατεθούν σε μια δεύτερη πρόσκληση υποβολής (β' κύκλος) του προγράμματος, να διατίθεντο στους δυνητικά δικαιούχους του πρώτου κύκλου. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομούνταν χρόνος και χρήματα τόσο από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (κατάρτιση νέου οδηγού, εκ νέου αξιολογήσεις, ημερίδες ενημέρωσης, τροποποίηση ΠΣΚΕ), όσο και από τους ανέργους που θα κληθούν να υποβάλουν εκ νέου επιχειρηματικό σχέδιο.

Δεν υπάρχει σκοπιμότητα στην προκήρυξη ενός νέου κύκλου με τους ίδιους δικαιούχους όταν εγκρίθηκαν στον α' κύκλο μόλις 1 στις 15 προτάσεις, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού. Παράλληλα, για να μειωθεί ο όγκος των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων και να δοθεί προτεραιότητα στα ώριμα επενδυτικά σχέδια που θα επιφέρουν άμεση μείωση της ανεργίας και χρήματα στην αγορά, θα μπορούσε να υπάρξει η πρόβλεψη, όπως έχει γίνει στο παρελθόν, από τους δυνητικά δικαιούχους μόνο όσοι αποδείξουν ότι έχουν κάνει μέρος (π.χ. το 30%) των δαπανών του επενδυτικού τους σχεδίου εντός συγκεκριμένου διαστήματος, να θεωρηθούν εγκεκριμένοι και να δικαιούνται ενίσχυσης.

Παρακαλούμε για την αύξηση του προϋπολογισμού ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα χιλιάδων ανέργων και ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι προσδοκούσαν στην ενίσχυση των επενδυτικών τους σχεδίων μέσω του ΕΣΠΑ και βλέπουν τις προτάσεις τους να πέφτουν στο κενό».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ