Ποτε καταβάλλεται το επίδομα ενοικίου

Ποτε καταβάλλεται το επίδομα ενοικίου
Ο υπουργός Εργασίας κ. Κατρούγκαλος εξέδωσε σήμερα την απόφαση καθορισμού της ημερομηνίας πίστωσης για το επίδομα ενοικίου από το πρόγραμμα αντιμετώπισης της «Ανθρωπιστικής Κρίσης».

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση Κατρούγκαλου καθορίζεται η μεταφορά πίστωσης ύψους πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (5.476.175,64 €) ως δέκατη και ενδέκατη δόση, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της Ι’ και ΙΑ’ δόσης του επιδόματος ενοικίου στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 21.344, στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης» (Valeur πίστωσης: 29/6/2016, στους δικαιούχους 30/6/2016).

Ετσι από το απόγευμα της 29ης Ιουνίου 2016 οι δικαιούχοι σταδιακά θα βλέπουν το επίδομα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.