Δάνειο έως 200.000 ευρώ στους εξαγωγείς από 2 τράπεζες, μέσω του ΟΑΕΠ

Δάνειο έως 200.000 ευρώ στους εξαγωγείς από 2 τράπεζες, μέσω του ΟΑΕΠ
Οι εξαγωγείς μπορούν, από σήμερα Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, να υποβάλουν την αίτηση τους στον ΟΑΕΠ προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – ΟΑΕΠ» και να ασφαλιστούν για τις εξαγωγές τους.

Κατόπιν, με τα ασφαλισμένα τιμολόγια των εξαγωγών τους, μπορούν να απευθύνονται στις συμβεβλημένες Τράπεζες ( Μαρφίν και Πειραιώς) ώστε να εξασφαλίσουν δάνειο ισόποσο των ασφαλισμένων τιμολογίων, έως € 200.000, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Tο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – ΟΑΕΠ» εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, μέχρι του ποσού των € 200.000 και για διάστημα έως 4 μηνών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς να απαιτούνται από τις Τράπεζες εμπράγματες εξασφαλίσεις, αλλά μόνο η ασφάλιση τους στον ΟΑΕΠ.

Παράδειγμα αξιοποίησης του προγράμματος: Ένας εξαγωγέας εξάγει σε πελάτη του εξωτερικού με πίστωση. Για λόγους εξασφάλισης ασφαλίζει την απαίτησή του από τον πελάτη του στον Ο.Α.Ε.Π. Ο Ο.Α.Ε.Π, αφού προβεί σε έλεγχο του επιχειρηματικού κινδύνου, καλύπτει ασφαλιστικά έως 80% την απαίτηση έναντι προμήθειας. Ο εξαγωγέας έχοντας το ασφαλιστήριο του Ο.Α.Ε.Π πηγαίνει σε συμβεβλημένη τράπεζα και λαμβάνει δάνειο ισόποσο προς την εγκεκριμένο από τον Ο.Α.Ε.Π ποσό. Η τράπεζα χορηγεί το δάνειο με ευνοϊκό επιτόκιο που έχει προσυμφωνηθεί μεταξύ αυτής και του Ο.Α.Ε.Π.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ