Διευκρινίσεις για τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ

Διευκρινίσεις για τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ
Διευκρινίσεις αναφορικά με τις τέσσερις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω του νέου ΕΣΠΑ δίνει το υπουργείο Οικονομίας με τη μορφή ερωτήσεων απαντήσεων.

Δείτε παρακάτω σε αρχείο pdf τις συχνότερες ερωτήσεις - απαντήσεις για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ενδιαφερόμενων αναφορικά με τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Η πρώτη δράση για την «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» αφορά ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης

Συχνές Ερωτήσεις Πτυχιούχοι

Η δεύτερη δράση για τη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα» αφορά φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Συχνές Ερωτήσεις Νεοφυείς Επιχειρήσεις

Η τρίτη δράση για την «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» έχει συνολικό προϋπολογισμό 130 εκατομμύρια ευρώ.

Συχνές ερωτήσεις ΜΜΕ

Η τέταρτη δράση για την «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» έχει προϋπολογισμό 70 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε υφιστάμενες και μικρές και πολύ μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2015 κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.

Συχνές Ερωτήσεις Τουρισμός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ