Αλλάζει η προσθεσμία υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις σε δήμους - Η νέα ημερομηνία

Αλλάζει η προσθεσμία υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις σε δήμους - Η νέα ημερομηνία
Σε τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για προσλήψεις σε δήμους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προχώρησε το ΑΣΕΠ επικαλούμενο υπερφόρτωση του συστήματος.


Πρόκειται για την προκήρυξη 1Δ/2015 (ΦΕΚ 7/29.10.2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 100 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 21 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τακτικού προσωπικού διαφόρων κλάδων-ειδικοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αντί για τις 7 Δεκεμβρίου αρχίζει τελικά στις 7 Ιανουαρίου 2016 και λήγει στις 21 Ιανουαρίου και όχι στις 21 Δεκεμβρίου. Αντίστοιχα η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης λήγει στις 26 Ιανουαρίου αντί για τις 28 Δεκεμβρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω προκήρυξη έχουν μόνο όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1-1-2009 και μετά καθώς και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, και δεν διορίστηκαν μέχρι σήμερα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Δ/2015
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ