Διατίθονται ακίνητα του υπουργείου σε νέους γεωργούς

Διατίθονται ακίνητα του υπουργείου σε νέους γεωργούς
Στην αξιοποίηση των ακινήτων του στοχεύει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της διάθεσης σε νέους αγρότες και νεοεισερχόμενους στον κλάδο για το 2015.

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, για το έτος 2015 τους Στρατηγικούς Στόχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως εξής: Σταδιακός μετασχηματισμός του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της ελληνικής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών με έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ΥΠΑΑΤ και των Εποπτευόμενων Οργανισμών για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Μεταξύ άλλων, απαιτείται δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου για την συνεργατική λειτουργία των αγροτών που θα ισχυροποιεί τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών προς όφελος κυρίως των οικονομικά ασθενέστερων αλλά και της επιχειρηματικότητας του αγροτικού χώρου γενικότερα.

Καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου μας με σκοπό τη διάθεση αυτής στους νέους αγρότες αλλά και στους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό χώρο. Επαναξιολόγηση του συστήματος ελέγχου τροφίμων. Αναθεώρηση των όρων διάθεσης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων με γνώμονα τόσο την προστασία του εισοδήματος των αγροτών όσο και των καταναλωτών. Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) σε κρίσιμες προτεραιότητες.

Μεταξύ άλλων, απαιτείται ρύθμιση των ζητημάτων που άπτονται των προσωρινών σχεδίων διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη ροή των κοινοτικών πόρων και την ορθή, αποτελεσματική και πλήρη απορρόφηση αυτών. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του αγροτικού τομέα με τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού, διοικητικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ